Idees principals sobre l'Educació - Curs de Formació en Educació en Valors Humans