Experiencies treballant amb els valors... - Curs de Formació en Educació en Valors Humans